Finansiel erhvervserfaring

2022 - i dag (København)

Freelance økonomiansvarlig hos Center for Forældreskab

Håndtering af den selvejende institutions daglige økonomi: Elektronisk bilagshåndtering, Bankbetalinger, momsafregning og ajourføringer, deltagende i udarbejdelse af årsregnskab med Statsautorieret revisor og udarbejdelse af månedslønninger.

2021 - i dag (Rødovre)

Freelance økonomiansvarlig hos Danjer ApS

Danjer ApS er en tømrervirksomhed, hvor jeg har håndteret virksomhedens finansielle drift og bogføring, incl. momsrapportering og lønbehandling.

Herudover deltagende i udarbejdelse af årsregnskab med revisor.

2021 - idag (Fredericia)

Økonomiansvarlig hos DK Toys Company ApS

Har deltaget i virksomhedens finansielle drift siden starten i 2015 og har efterfølgende håndteret den daglige økonomi incl. betalinger og alt bogføring.

Herudover deltagende i udarbejdelse af årsregnskab med revisor.

2017 - idag (Fredericia)

Freelance økonomiansvarlig hos C2Wind Projects ApS

Har deltaget i virksomhedens finansielle drift siden starten i 2015 og har efterfølgende håndteret den daglige økonomi incl. betalinger, moms og alt bogføring samt rejseafregninger.

Herudover deltagende i udarbejdelse af årsregnskab med revisor.

2016 - i dag (Odense)

Freelance økonomiansvarlig hos Home-Start Danmark

Håndtering af foreningens daglige økonomi: Elektronisk bilagshåndtering, Bankbetalinger og ajourføringer, deltagende i udarbejdelse af årsregnskab med Statsautorieret revisor og udarbejdelse af månedslønninger.

2015 - i dag (Fredericia)

Freelance økonomiansvarlig hos C2Wind ApS

Har deltaget i virksomhedens finansielle drift siden starten i 2015 og har efterfølgende håndteret den daglige økonomi incl. betalinger, momsafregning og alt bogføring.

Herudover deltagende i udarbejdelse af årsregnskab med revisor.

2014 - 2021 (Fredericia)

Kassérer i stor personaleforening

Ansvarlig for sikring af foreningens midler og korrekt anvendelse.
Udarbejdelse af årsregnskab og præsentation af samme ved årlig generalforsamling.

FÆRDIGHEDER OG KOMPETENCER

Min personlighed

Tilstedeværende

Ordenlighed
Engageret

Lyttende

Kvalitet

Spidskompetencer

Opstart af virksomhed
Privatøkonomi - overblik
Forsømte regnskaber
Dagligt bogholderi

E-conomics
Betalinger
Webshops

Hvordan

Regnskaber med og uden fysiske bilag

Online samarbejde eller arbejde i din virksomhed

Fornuftigt timehonorar pr. påbegyndt kvarter.